Świetlica szkolna

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym miejscu.

Wychowawcy starają się, aby świetlica była dla dzieci miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy, wypoczynku, nauki twórczego i logicznego myślenia, przyzwyczajania do samodzielnej pracy, treningu współdziałania w grupie, a także zdobywania i rozwijania talentów, umiejętności, rozbudzania wyobraźni.

Godziny Otwarcia

7:00 - 18:00

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci: