Rada Rodziców

Celem Rady, jako reprezentacji rodziców uczniów jest współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

75 1540 1115 2111 6011 8574 0001

rada.rodzicow@sp5.krakow.pl

Skład Prezydium:

Przewodnicząca: Renata Celińska  
Zastępca: Piotr Świeży
Sekretarz: Katarzyna Gnoińska-Birycka
Skarbnik: Katarzyna Wolańska
Komisja rewizyjna:
 Barbara Targiel
 Monika Banach