p. Agnieszka Kielnar - Świętniowska

Oddelegowany do współpracy z naszą szkołą pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2.

Adres: 31-231 Kraków ul. Siewna 23d, tel./fax 12 415-69-68 e-mail: poradnia2krakow@op.pl

 

Pani Agnieszka aktualnie pełni dla rodziców
i nauczycieli dyżury zdalne.

Godziny pracy

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 16:00