Spotkajmy się

Dyrektor: p. Paweł Maślej

Wicedyrektor: p. Kinga Podolska

Wicedyrektor ds. sportowych:
p. Jadwiga Suder

Dyżury dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie

Prosimy o kontakt po numerem telefonu:

+12 636 70 93

Skontaktuj się z nami

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie 
al. Kijowska 8 
30-079 Kraków
email:poczta@sp5.krakow.pl 
Tel: 12 636 70 93
fax: 12 638 14 17

Sekretariat szkoły

czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 -16.00, w piątek 7.30 -15.00
w dniu zebrań i dni otwartych sekretariat pracuje od 7.30 do 17.00
WTOREK – dzień bez stron 

Świetlica szkolna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00